PROCEDURA COVID-19

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA
DZIAŁAŃ HOME STAGINGU

 

Jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno moim klientom, jak i mnie samej. W związku z tym prezentuję wytyczne związane z procedurą home stagingu.

W związku z pandemią koronawirusa procedura przygotowania nieruchomości powinna zostać zindywidualizowana i dostosowana do sytuacji danej nieruchomości.

Jeśli:

1. nieruchomość jest niezamieszkana możemy stosować tradycyjne praktyki, jednak warto:

 • przed wejściem do nieruchomości zdezynfekować ręce
 • nieruchomość przewietrzyć i utrzymywać stały dostęp świeżego powietrza
 • maksymalnie wykorzystywać sprzęty już dostępne w nieruchomości
 • zewnętrzne elementy dekoracyjne czy wyposażenia wykorzystywać tylko jeśli jest to konieczne w procesie home stagingu

2. nieruchomość jest zamieszkana:

 • idealnie jeśli podczas home stagingu w nieruchomości nie przebywają właściciele
 • osoby, które znajdują się  w mieszkaniu powinny zachować dystans w stosunku do osób wykonujących home staging

 

Staram się zachować maksimum bezpieczeństwa, korzystając ze środków ochrony: odstęp społeczny, przepływ powietrza, dezynfekcja rąk i przedmiotów.

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM ELEMENTY PROCEDUR

 

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI HOMESTAGINGOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Staramy się zachować maksimum bezpieczeństwa, korzystając ze środków ochrony (odstęp społeczny, przepływ powietrza, dezynfekcja rąk i przedmiotów) oraz ograniczając liczbę osób na spotkaniu.

 • Prowadzę spotkania w gronie maksymalnie 2 osób.
 • Podczas prezentacji staram się zachować wymaganą odległość od Klienta.
 • Drzwi do mieszkania/domu są cały czas uchylone tak, aby nie trzeba było dotykać klamki i był jak najlepszy przewiew powietrza.
 • Przed umówieniem się na spotkanie proszę o przesłanie danych kontaktowych na maila/sms tj.: imię, nazwisko, telefon i adres e-mail.
 • Niezbędne dokumenty są przesyłane, w miarę możliwości, elektronicznie, tak aby na spotkaniu nie odbywały się żadne procesy podpisywania dokumentów.
 • Zarówno przed prezentacją jak i po mieszkanie jest wietrzone.
 • Dezynfekcja rąk przy wejściu do nieruchomości.

 

Informacja do Klienta przed konsultacją homestingową nieruchomości:
Mieszkanie zostanie przygotowane do przeprowadzenia prezentacji zgodnie z procedurami Karty Bezpieczeństwa COVID-19: mieszkanie będzie przewietrzone przed prezentacją a w trakcie prezentacji zapewniony będzie dostęp świeżego powietrza liczba osób biorących udział w prezentacji nieruchomości będzie zminimalizowana. Osoby biorące udział w prezentacji będą poinstruowanie odnośnie obowiązujących reguł, przygotowane zostaną płyny do dezynfekcji, maseczki należy posiadać własne.

 

WSKAZÓWKI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
PRZED PREZENTACJĄ NIERUCHOMOŚCI

Prezentuję Państwu procedury obowiązujące przy prezentacji nieruchomości.

Staram się zachować maksimum bezpieczeństwa, korzystając ze środków ochrony  (odstęp społeczny, przepływ powietrza, dezynfekcja rąk i przedmiotów) oraz ograniczając liczbę osób na spotkaniu.

 • Proszę aby w mieszkaniu w trakcie spotkania liczba obecnych osób była ograniczona do minimum.
 • Podczas prezentacji staram się zachować wymaganą odległość od osób trzecich.
 • Drzwi w mieszkaniu/domu są uchylone tak, aby nie trzeba było dotykać klamki.
 • Zarówno przed spotkaniem/prezentacją, jak i po, mieszkanie jest wietrzone.
 • Dezynfekcja rąk przy wejściu do nieruchomości zarówno przez home stagera jak i Klientów.

 

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA NIERUCHOMOŚCI
DO WIZYTY KLIENTA PODCZAS PREZENTACJI

Zasady, które obowiązują przy przygotowaniu nieruchomości do wizyty Klienta prezentuję poniżej.

 • Wizyty klienta podczas prezentacji nieruchomości powinny być umawiane z wyprzedzeniem, szczególnie jeśli prezentowana nieruchomość jest zamieszkała.
 • Jeśli nieruchomość ma być prezentowana przez home stagera, wówczas wskazane jest aby odbywało się to bez udziału właścicieli.
 • Prezentacja nieruchomości ustalana jest wspólnie z właścicielem właściciela i proszę aby liczba obecnych osób została ograniczona do minimum.
 • Osoby, które znajdują się  w mieszkaniu są poinstruowane przez home stagera odnośnie zasad zachowania, przede wszystkim zasad zachowania dystansu społecznego.
 • Zarówno przed prezentacją, jak i po, mieszkanie należy wietrzyć.
 • Zarówno home stager, jak i klient dezynfekują ręce przed wejściem do nieruchomości.
 • Klient oglądający mieszkanie unika dotykania przedmiotów w mieszkaniu.
 • Drzwi w mieszkaniu/domu są uchylone tak, aby Klient nie musiał dotykać klamki.
 • Wskazane aby osobą prezentującą nieruchomości był home stager.

 

PROCEDURA „DOMU OTWARTEGO”

Organizacji “domu otwartego” wymaga również odpowiedniej procedury, którą prezentuję poniżej.

Staram się zachować maksimum bezpieczeństwa, korzystając ze środków ochrony  (odstęp społeczny, przepływ powietrza, dezynfekcja rąk i przedmiotów)  oraz ograniczając liczbę osób jednocześnie biorących udział w domu otwartym.

 • Podczas “domu otwartego” w mieszkaniu nie powinni przebywać właściciele.
 • Wietrzenie  –  zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu prezentacji.
 • Prezentacje odbywają się indywidualne, w gronie maksymalnie 2-3 osób i z zachowaniem zasad dystansu.
 • Przed wejściem oglądający dezynfekują  ręce (organizator zapewnia środek dezynfekujący).
 • Podczas prezentacji zachowuję dystans społeczny.
 • Drzwi w nieruchomości są uchylone tak, aby Oglądający nie musieli dotykać klamek.
 • Oglądający powinni unikać dotykania sprzętów znajdujących się w nieruchomości. Prezentacji (otwieranie szaf, sprzętów) dokonuje organizator spotkania.
 • Po każdej prezentacji przeprowadzam dezynfekcję dotykanych lub narażonych na kontakt z oglądającymi miejsc za pomocą środka do dezynfekcji powierzchni.
 • W miarę możliwości częstuję Klienta jedynie napojami lub przekąskami w jednorazowych opakowaniach.
 • Klient odnotowuje swoją obecność w Rejestrze Gości używając zdezynfekowanych długopisów lub swojego własnego.

 

PROCEDURA PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

Będąc sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa prezentuję Państwu procedury przy podpisywaniu dokumentów. 

 • Wszelkie dokumenty i druki niezbędne do zawarcia współpracy, jeśli to jest możliwe, przesyłane są w formie elektronicznej.
 • Przy podpisywaniu dokumentów osobiście, zachowujemy przede wszystkim zasady dystansu społecznego i stosujemy środki ochrony osobistej.
 • Przed podpisaniem dokumentów dezynfekujemy ręce.
 • Dokumenty są podpisywane długopisami dostarczonymi przez home stagera lub każda ze stron podpisuje własnym.

  

Zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem według Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości. 

 • Jeżeli zaobserwuję u siebie objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności) odizolowuję się od osób trzecich.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie, niezwłocznie zaprzestaję realizowania obowiązków zawodowych, w tym w szczególności spotkań z klientami.
 • O podejrzeniu zakażeniem informuję osoby z którymi w ostatnim czasie miałam kontakt.
 • Obszar, w którym poruszała się osoba z infekcją dróg oddechowych należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Podejrzewając zachorowanie na COVID-19 zobowiązuję się do kontaktu z lekarzem lub stacją Sanepid-u.
 • Do pełnienia obowiązków nie wracam do  momentu wyjaśnienia sytuacji lub uzyskania negatywnego wyniku testu COVID-19.

 

Oczekiwane zachowania klientów

Mając umówione spotkanie przełóż proszę wizytę jeśli:

 • mieszkasz z kimś, kto ma objawy COVID-19, mimo, że czujesz się dobrze
 • jesteś w bliskim kontakcie z osobą z potwierdzonym przypadkiem COVID-19
 • wróciłeś do Polski z innego kraju w ciągu ostatnich 14 dni

 

Podczas spotkania przebywać mogą jednocześnie maksymalnie 2 osoby.

Dziękuję za współpracę.

 

OFICJALNE ŹRÓDŁA – PODSTAWY PRAWNE

Karta Bezpieczeństwa Covid19 dla rynku nieruchomości powstała w oparciu o procedury i zalecenia Polskiego Rządu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników firm/organizacji sygnatariuszy.

Kluczowe zasady, determinujące działania w przestrzeni publicznej jak również prywatnej, na których opiera się Karta Bezpieczeństwa to:

 • DYSTANS SPOŁECZNY
 • DEZYNFEKCJA
 • ZASŁANIANIE UST I NOSA • jeżeli odpowiedni dystans społecznie nie może być utrzymany
TOP